Επισκευή φώτων στον πάνω Μύτικα.

Πηγή: Facebook.
Της κας Σοφίας Παβέλη.
Επιτέλους μετά από περίπου 3 χρόνια, άναψαν 3 1/2 φώτα. Κάτι είναι κι αυτό στην παραλία του πάνω Μύτικα. Γνωρίζουμε ότι όλο το δίκτυο είναι σε χάλια κατάσταση, ας είναι κι αυτά μέχρι να φτιαχτεί καινούργιο δίκτυο. Να βλέπουμε να πάμε σπίτι μας, μην πέσουμε στη θάλασσα.

Διαβάστε παρακάτω την συνέχεια …..

Άρθρο από:ΜΥΤΙΚΑΣ PRESS