ΟΕΒ Αιτ/νίας και ΓΟΕΒ Αχελώου για τα προβλήματα των εγγειοβελτιωτικών έργων

Με επιτυχία πραγματοπoιήθηκε στις 24/09/2016 η σύσκεψη των ΟΕΒ Αιτ/νιας υπό την αιγίδα του ΓΟΕΒ Αχελώου, με βασικό θέμα τα προβλήματα των εγγειοβελτιωτικών έργων και οργανισμών στην Αιτ/νία. Μας τίμησαν με την παρουσία τους: ΒΑΡΕΜΕΝΟΣ Γ. (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΒΟΥΛΗΣ), ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ Μ. (ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ), ΣΤΑΡΑΚΑ ΧΡ. (ΑΝΤ/ΧΗΣ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ), ΚΟΥΣΤΑΣ Κ. (ΠΕΡ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ), ΚΟΤΟΠΟΥΛΗΣ Σ. …