Συνάντηση στο Π�οεδ�ικό Μέγα�ο με τον Π�όεδ�ο της Δημοκ�ατίας Π�οκόπη Παυλόπουλο, είχε τη Δευτέ�α, ο δήμα�χος Θέ�μου Σπ��ος Κωνσταντά�ας.
Ο κ. Κωνσταντά�ας ενημέ�ωσε τον Π�οκόπη Παυλόπουλο για θέματα του δήμου και της πε�ιοχής για τα οποία, όπως τονίζει ο ίδιος σε ανά�τηση στον π�οσωπικό του λογα�ιασμό στο facebook, πάντοτε είχε την στή�ιξη του Π�οέδ�ου της Δημοκ�ατίας.
Οι δεσμοί του Π�οέδ�ου με το Θέ�μου είναι γνωστοί και όπως είναι φυσικό με χα�ά ο ίδιος υποδέχεται κάθε φο�ά στο π�οεδ�ικό μέγα�ο τον δήμα�χο Θέ�μου.
Βέβαια και το Θέ�μο είναι τυχε�ό να έχει «σ�μμαχο» τον Π�όεδ�ο της Δημοκ�ατίας.
Εφημε�ίδα «Συνείδηση»

Άρθρο από:Xiromeritis.Blogspot.gr