Καλεί σε Τακτική Συνέδ�ιαση την 4η Οκτωμβ�ίου του έτους 2019 ημέ�α της εβδομάδας Πα�ασκευή και ώ�α 19:00 στο Κοινοτικό Γ�αφείο.

1)ΟÏ�ισμό ΑναπληÏ�ωτή ΠÏ�οέδÏ�ου ΤοπικοÏ� Συμβουλίου τον Αθανάσιο Μητσάνη 

2)Αίτημα Ï€Ï�ος την ΠεÏ�ιφέÏ�εια Αιτ/νίας για την αναγκαιότητα-καθαÏ�ισμός Ï�εμάτων ΚαÏ�αϊσκάκη 

Άρθρο από:ΔÏ�αγαμέστο Î�έα