Εθιμοτυπική συνάντηση είχε σήμεÏ�α στο γÏ�αφείο του στον Αστακό, ο ΔήμαÏ�χος ΞηÏ�ομέÏ�ου κος Ιωάννης ΤÏ�ιανταφυλλάκης, με τον Διοικητή του ΠυÏ�οσβεστικοÏ� Σώματος Αιτ/νίας κο ΧÏ�ιστόφοÏ�ο Μπόκα. 
Στην συνάντηση παÏ�αβÏ�έθηκε και ο αÏ�μόδιος σε θέματα πολιτικής Ï€Ï�οστασίας Î‘ντιδήμαÏ�χος Δήμου ΞηÏ�ομέÏ�ου κος Κώστας Λαϊνάς.
Συζητήθηκαν θέματα που άπτονται της πολιτικής π�οστασίας του Δήμου Ξη�ομέ�ου και τ�όπων για να υπά�χει μία καλή και γόνιμη συνε�γασία μεταξ� των δ�ο πλευ�ών. Επίσης εξετάσθηκε η πιθανότητα λειτου�γίας πυ�οσβεστικο� κλιμακίου στην έδ�α του Δήμου τον Αστακό, το οποίο θα βοηθήσει πολ� ώστε να αντιμετωπιστο�ν πιο άμεσα πιθανά θέματα πολιτικής π�οστασίας στο μέλλον.

Άρθρο από:vlyziana news