Για α��ιο Τετά�τη 2 Οκτωβ�ίου είναι π�ογ�αμματισμένη η 24ω�η νέα απε�γία στον ιδιωτικό τομέα. Στάση ε�γασίας στο δημόσιο – τι έχει ανακοινωθεί για σχολεία και μέσα μεταφο�άς.
Κατά την νέα Î±Ï€ÎµÏ�γία, Î±Ï�Ï�ιο ΤετάÏ�τη 2 ΟκτωβÏ�ίου, ο ιδιωτικός τομέας κατεβάζει Ï�ολά. Από τις 11 το Ï€Ï�ωί και μετά, οι υπηÏ�εσίες του Î´Î·Î¼Î¿ÏƒÎ¯Î¿Ï… Î¸Î± υπολειτουÏ�γοÏ�ν λόγω στάσης εÏ�γασίας.
Συμμετέχουν ε�γαζόμενοι σε δήμους, εφο�ίες, νοσοκομειακοί γιατ�οί, πολεοδομίες, νομα�χίες, δάσκαλοι και καθηγητές, ενώ αναμένονται οι αποφάσεις των ε�γαζομένων στα πλοία και στα μέσα μαζικής μεταφο�άς.
Η κινητοποίηση αποτελεί την αντίδ�αση σωματείων και ο�γανώσεων ε�γαζομένων για το Αναπτυξιακό νομοσχέδιο. Διαμα�τ��ονται για αντε�γατικές �υθμίσεις και το συνδικαλιστικό νόμο, που π�οωθεί η κυβέ�νηση της �Δ.
Γολγοθάς θα είναι για όσους θελήσουν α��ιο να π�οσεγγίσουν το Κέντ�ο της Αθήνας.
Την ΤετάÏ�τη έχουν Ï€Ï�ογÏ�αμματιστεί συγκεντÏ�ώσεις από την Î‘ΔΕΔΥ, τη Î“ΣΕΕ ÎºÎ±Î¹ το ΕΚΑ. ΚαλοÏ�ν τους εÏ�γαζόμενους να συμμετάσχουν στην συγκέντÏ�ωση στις 11.00 Ï€.μ. στην πλατεία Κλαυθμώνος.
Το ΠΑΜΕ έχει π�ογ�αμματίσει συγκέντ�ωση διαμα�τυ�ίας στις 10.30 στα Π�οπ�λαια.
Καθηγητές ΟΛΜΕ
Συμμετοχή της στην κινητοποίηση της Î‘ΔΕΔΥ Ï„ην ΤετάÏ�τη και συγκέντÏ�ωση διαμαÏ�Ï„Ï…Ï�ίας στις 4 ΟκτωβÏ�ίου 2019 στη 1 μ.μ. στο ΥπουÏ�γείο Παιδείας αποφάσισε η ΟΛΜΕ.
Επίσης, κήÏ�υξε στάση εÏ�γασίας 11πμ – 2μμ για όσους εÏ�γάζονται στο Ï€Ï�ωινό ωÏ�άÏ�ιο και αντίστοιχες Ï„Ï�ίωÏ�ες όσους είναι στο απογευματινό και το εσπεÏ�ινό ωÏ�άÏ�ιο σε ÏƒÏ‡Î¿Î»ÎµÎ¯Î±.olme
Δάσκαλοι ΔΟΕ
Την ίδια μέ�α η ΔΟΕ και οι δάσκαλοι θα συμμετάσχουν στη συγκέντ�ωση διαμα�τυ�ίας, που θα π�αγματοποιηθεί από κοινο� με το ΕΚΑ και άλλα σωματεία, στις 11.00 π.μ., στην πλατεία Κλαυθμώνος.
Εξάλλου, η ΔΟΕ διο�γανώνει από κοινο� με την ΟΛΜΕ συγκέντ�ωσης διαμα�τυ�ίας και την Πα�ασκευή 4 Οκτωβ�ίου 2019 στις 13.00 στο υπου�γείο Παιδείας (με κή�υξη τ�ίω�ης στάσης ε�γασίας τις τ�εις τελευταίες ώ�ες του π�ωινο� κ�κλου – τ�εις π�ώτες του απογευματινο�) «για την ανατ�οπή των πολιτικών λιτότητας και υποβάθμισης της δημόσιας εκπαίδευσης και την έμπ�ακτη αναγνώ�ιση του �όλου και της π�οσφο�άς του εκπαιδευτικο�, π�οτάσσοντας και διεκδικώντας την ικανοποίηση του συνόλου των αιτημάτων μας».
Η Ομοσπονδία θα π�αγματοποιήσει κ�κλο έκτακτων Γενικών Συνελε�σεων από σήμε�α μέχ�ι και 18/10/2019, (με π�οοπτική π�αγματοποίησης ολομέλειας π�οέδ�ων ανάλογα με την εκτίμηση του δ.σ.) με σκοπό τη χά�αξη των επόμενων αγωνιστικών βημάτων διεκδίκησης των αιτημάτων του κλάδου.
Πώς θα κινηθο�ν τα μέσα μεταφο�άς
Με 24ωÏ�η Î±Ï€ÎµÏ�γία ÏƒÏ…μμετέχουν οι εÏ�γαζόμενοι στο μετÏ�ÏŒ στις κινητοποιήσεις. Οι συÏ�μοί του μετÏ�ÏŒ στις γÏ�αμμές 2 & 3 θα μείνουν ακινητοποιημένοι όλη την ημέÏ�α.
Ακινητοποιημένοι θα μείνουν και οι συμ�οί του μετ�ό για 24 ώ�ες.
Το τ�αμ θα λειτου�γήσει από τις 9 το π�ωί μέχ�ι τις 3 το απόγευμα.
Σημειώνεται ότι και για την επόμενη ημέ�α, Πέμπτη 3 Οκτωβ�ίου, οι ε�γαζόμενοι στο μετ�ό εξήγγειλαν στάση ε�γασίας από τις 12 το μεσημέ�ι έως τις 3 μετά το μεσημέ�ι.
Την Τετά�τη, ημέ�α της γενικής απε�γίας, τα λεωφο�εία και τα τ�όλεϊ θα κινηθο�ν από τις 9 το π�ωί έως τις 9 το β�άδυ, καθώς στην ένα�ξη και τη λήξη της βά�διας οι ε�γαζόμενοι έχουν εξαγγείλει στάσεις ε�γασίας.
Τη μεταφο�ά της 24ω�ης απε�γίας που είχε π�οκη�υχθεί για τις 26 Σεπτεμβ�ίου στις 3 Οκτωβ�ίου αποφάσισε η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σιδη�οδ�ομικών (Π.Ο.Σ.), από 00.00 έως 24.00 για το π�οσωπικό που απασχολείται στον Ο.Σ.Ε. Α.Ε., την Ε.Ε.Σ.Σ.Τ.Υ. Α.Ε., την ΤΡΑΙ�ΟΣΕ Α.Ε., την ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε. και τη ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε. σε ολόκλη�ο το δίκτυο. Σ�μφωνα με την Ομοσπονδία, η μεταφο�ά π�αγματοποιείται ως ένδειξη καλής θέλησης στην ολιγοήμε�η πα�άταση που ζητήθηκε από την ΤΡΑΙ�ΟΣΕ, π�οκειμένου να ενημε�ωθεί και να καταθέσει π�όταση για την Σ.Σ.Ε. της ΕΕΣΣΤΥ.
Χω�ίς λεωφο�εία η Θεσσαλονίκη
Τη συμμετοχή τους στην 24ω�η απε�γία που π�οκή�υξε για τις 2 Οκτωβ�ίου η ΓΣΕΕ, αντιδ�ώντας στο πολυνομοσχέδιο της κυβέ�νησης, αποφάσισαν οι οδηγοί των αστικών λεωφο�είων της Θεσσαλονίκης.
Η απόφασή τους γνωστοποιήθηκε με σημε�ινή ανακοίνωση από το συνδικάτο των ε�γαζομένων του Ο�γανισμο� Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (ΟΑΣΘ).
Πα�άλληλα, με την ανακοίνωσή του, το συνδικάτο των ε�γαζομένων του ΟΑΣΘ, καλεί σε μαζική συμμετοχή στη συγκέντ�ωση που θα γίνει την ίδια ημέ�α, στις 10.30 το π�ωί, μπ�οστά από το Ε�γατοϋπαλληλικό Κέντ�ο Θεσσαλονίκης (ΕΚΘ).
Κάλεσμα ε�γαζομένων στα σο�πε� μά�κετ
Το Σωματείο Τ�οφίμων και Σο�πε� Μά�κετ νομο� Αττικής καλεί τα μέλη της σε 24ω�η απε�γία την Τετά�τη 2 Οκτωβ�ίου ενάντια στο αντε�γατικό πολυνομοσχέδιο που π�οωθεί π�ος ψήφιση στη Βουλή.
Καλεί όλους τους ε�γαζόμενους στον κλάδο να συμμετάσχουν στην απε�γία, π�οκειμένου να κλιμακωθεί η κινητοποίηση και η αντίδ�αση των ε�γαζομένων ενάντια στο αντε�γατικό έκτ�ωμα, μαζί με τα Ε�γατικά Κέντ�α και τις Ομοσπονδίες που παί�νουν αποφάσεις για κλιμάκωση της απε�γιακής κινητοποίησης, για την απόσυ�ση του αντε�γατικο� πολυνομοσχεδίου.
Οι ε�γαζόμενοι στις τ�άπεζες

Η Εκτελεστική Γ�αμματεία της ΟΤΟΕ π�οκή�υξε νέα πανελλαδική απε�γία στον κλάδο και καλεί όλους τους τ�απεζοϋπαλλήλους να συμμετάσχουν μαζικά στην απε�γία, για να μην πε�άσουν τα σχέδια της Κυβέ�νησης, που σηματοδοτο�ν μια ανάπτυξη χω�ίς τους ε�γαζόμενους.

Άρθρο από:Xiromeritis.Blogspot.gr