Άμεσο το ενδιαφέ�ον του Υπου�γο� Εσωτε�ικών – Επικοινωνία με τον Δήμα�χο Ιε�ής Πόλης Μεσολογγίου

         Î¤Î·Î½ στήÏ�ιξή του Ï€Ï�ος το Δήμο ΙεÏ�ής πόλης Μεσολογγίου μετά τα σημεÏ�ινά ακÏ�αία καιÏ�ικά φαινόμενα τα οποία Ï€Ï�οξένησαν μεγάλες καταστÏ�οφές, εξέφÏ�ασε Ï€Ï�ιν λίγο στον ΔήμαÏ�χο Ι.Π. Μεσολογγίου Κώστα ΛÏ�Ï�ο ο ΥπουÏ�γός ΕσωτεÏ�ικών Τάκης  ΘεοδωÏ�ικάκος  σε τηλεφωνική του επικοινωνία…………..


       ÎŸ κ. ΘεοδωÏ�ικάκος ενημεÏ�ώθηκε από τον κ. Κώστα ΛÏ�Ï�ο για τα σοβαÏ�ά Ï€Ï�οβλήματα Ï€Î¿Ï… Ï€Ï�οκάλεσαν οι έντονες βÏ�οχοπτώσεις σε πολλές πεÏ�ιοχές του Δήμου, εκδηλώνοντας ταυτόχÏ�ονα έντονο ενδιαφέÏ�ον  για κάθε στήÏ�ιξη και βοήθεια Ï€Ï�ος αποκατάσταση των ζημιών. Ο ΔήμαÏ�χος Ι.Π. Μεσολογγίου ευχαÏ�ίστησε θεÏ�μά τον ΥπουÏ�γό ΕσωτεÏ�ικών για την άμεση υποστήÏ�ιξη, ενώ τις επόμενες ημέÏ�ες οÏ�ίσθηκε συνάντηση  Ï€Ï�οκειμένου ο κ. Τάκης ΘεοδωÏ�ικάκος να έχει πληÏ�έστεÏ�η ενημέÏ�ωση και εικόνα της κατάστασης.


Άρθρο από:ΞηÏ�όμεÏ�οNews