ΑΣΤΑΚΟΣ ΠΕΜΠΤΗ 3 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2 0 1 9


 Ισχυ�ή β�οχόπτωση  σήμε�α  τον Αστακό τα έντονα και�ικά φαινόμενα έφε�αν και διακοπή  �ε�ματος   σε όλα τα χω�ιά του Δήμου.BLACK AUT(Αποκαταστάθηκε η βλάβη που π�οκάλεσε η ισχυ�ή β�οχόπτωση τη διακοπή του ηλεκτ�ικο� �ε�ματος)

Διαβάστε πε�ισσότε�α »

Άρθρο από:ΜΠΑΜΠΙÎ�Η ΙÎ�