Την π�ώτη τακτική συνεδ�ίαση π�αγματοποίησε το νέο εκλεγμένο τοπικό συμβο�λιο του χω�ιο� μας. Π�αγματοποιήθηκε στην αίθουσα του δημοτικο� συμβουλίου του δήμου Ξη�ομέ�ου στον Αστακό.
Τα θέματα π�ος συζήτηση ήταν τα εξής:

Διαβάστε πε�ισσότε�α »

Άρθρο από:ΜΠΑΜΠΙÎ�Η ΙÎ�