Μία ακόμη ποδηλατική διαδÏ�ομή σε ΠάλαιÏ�ο – ÎœÏ�τικα διοÏ�γανώνει το ΠεÏ�ιφεÏ�ειακό Ταμείο Ανάπτυξης της ΠεÏ�ιφέÏ�ειας Δυτικής Ελλάδας. Θα Ï€Ï�αγματοποιηθεί την ΚυÏ�ιακή 13 ΟκτωβÏ�ίου 2019 και εντάσσεται στο πλαίσιο του ευÏ�ωπαϊκοÏ� έÏ�γου «MEDCYCLETOUR: Μεσογειακές Ποδηλατικές ΔιαδÏ�ομές για βιώσιμο παÏ�αθαλάσσιο τουÏ�ισμό» που χÏ�ηματοδοτείται από το διακÏ�ατικό Ï€Ï�όγÏ�αμμα Interreg Med 2014-2020. H Δυτική Ελλάδα μέσω του ΠεÏ�ιφεÏ�ειακοÏ� Ταμείου