Πέμπτη 3 Οκτωβ�ίου 2019
ΕΛΛΗ�ΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
Δελτίο Τ�που.
Ποδηλατική διαδ�ομή από την Πάλαι�ο ως τον Μ�τικα την Κυ�ιακή 13 Οκτωβ�ίου 2019.
Μία ακόμη ποδηλατική διαδÏ�ομή σε ΠάλαιÏ�ο – ÎœÏ�τικα διοÏ�γανώνει το ΠεÏ�ιφεÏ�ειακό Ταμείο Ανάπτυξης της ΠεÏ�ιφέÏ�ειας Δυτικής Ελλάδας. Θα Ï€Ï�αγματοποιηθεί την ΚυÏ�ιακή 13 ΟκτωβÏ�ίου 2019 και εντάσσεται στο πλαίσιο του ευÏ�ωπαϊκοÏ� έÏ�γου «MEDCYCLETOUR: Μεσογειακές Ποδηλατικές ΔιαδÏ�ομές για βιώσιμο παÏ�αθαλάσσιο τουÏ�ισμό» που χÏ�ηματοδοτείται από το διακÏ�ατικό Ï€Ï�όγÏ�αμμα Interreg Med 2014-2020.

Διαβάστε παÏ�ακάτω την συνέχεια …..

Άρθρο από:ΜΥΤΙΚΑΣ PRESS