ΕΡΓΟ: «Ανάπλαση παÏ�αλιακοÏ� μετώπου ΑστακοÏ�, ανάδειξη ιστοÏ�ικοÏ� κέντÏ�ου και αισθητική παÏ�έμβαση, ενοποίηση και ανάδειξη των σημαντικών σημείων της πόλης με την κεντÏ�ική πλατεία (Α’ Φάση)».

Διαβάστε πε�ισσότε�α »

Άρθρο από:ΜΠΑΜΠΙÎ�Η ΙÎ�