Η ΠΑ�ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡ�Α�ΙΚΗ ΣΥ�ΟΜΟΣΠΟ�ΔΙΑ (ΠΑ�.ΣΥ) ΚΑΙ Η ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΑΙ.Π.ΟΕ)
Σας Ï€Ï�οσκαλοÏ�ν στην παÏ�ουσίαση του βιβλίου του ΔημήτÏ�η Î’.ΑλεξανδÏ�ή με τίτλο: ”Η ΜΑΚΡΥÎ�ΕΙΑ ΣΤΟÎ� ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΑΙΤΩΛΙΑΣ. ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ”
Έκδοση των Συλλόγων ”Γαβαλιωτών Αθήνας και Π.Ε.Σ.Α.Γ”
Την ΤετάÏ�τη  16 ΟκτωβÏ�ίου 2019 και ÏŽÏ�α 19:00 στην αίθουσα Λόγου & Τέχνης στη Στοά του Βιβλίου Πεσμαζόγλου 5 & Σταδίου (ΑÏ�σάκειο ΜέγαÏ�ο) Αθήνα.

Εισηγητές :
κ.Μιλτιάδης ΖαμπάÏ�ας: ΔιδάκτωÏ� Πολυτεχνικής Σχολής  Πανεπιστημίου ΠατÏ�ών -Υποδιοικητής Υγειονομικής ΠεÏ�ιφέÏ�ειας Δυτικής Ελλάδος ,Πελοποννήσου, ΗπείÏ�ου και Ιονίων Î�ήσων.
κ.Διον�σιος Μπε�ε�ής:Π�.Σχολικός Σ�μβουλος Π.Ε-Συγγ�αφέας
κ.ΧαÏ�άλαμπος ΧαÏ�αλαμπόπουλος : Επίτημος ΠÏ�όεδÏ�ος της Ο.ΣΥ.Î� και της Ε.Î�Α.Îœ-ΣυγγÏ�αφέας 
κ.Ευάνθης Χατζηβασιλείου: Καθηγητής �εότε�ης Ιστο�ίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Καποδιστ�ιακο� Πανεπιστημίου Αθηνών .
και ο κ Δημήτ�ης Αλεξανδ�ής Αντιπ�όεδ�ος ΠΑ�.ΣΥ -Συγγ�αφέας του βιβλίου.
Την συζήτηση θα συντονίσει ο κ.Παναγιώτης Κοντός Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών.

ΠαÏ�ακαλοÏ�με να μας τιμήσετε με την παÏ�ουσία σας 


Ο ΠΡΌΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΠΑÎ�ΣΥ       ÎŸ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΑΙ.ΠΟ.Ε

Παναγιώτης Χολής                                Παναγιώτης Κοντός

Άρθρο από:ΜΠΑΜΠΙÎ�Η ΙÎ�