Δελτίο Τ�που

Θέμα: Â«ÎŸÎ¹ κοινωνικά δίκαιοι και πεÏ�ιβαλλοντικά ευαίσθητοι, αποδείχθηκαν κοινωνικά ανάλγητοι και πεÏ�ιβαλλοντικά αδιάφοÏ�οι»

             Î Î»Î®Î¸Î¿Ï‚ Î±Î½Ï„ιδÏ�άσεων έχει Ï€Ï�οκαλέσει η έκδοση αδειων για «Εγκατάσταση μονάδων παÏ�αγωγής ενέÏ�γειας με τη χÏ�ήση ΒιοÏ�ευστών» στην πεÏ�ιοχή ÎžÎ·Ï�ομέÏ�ου Î‘ιτωλ/νιας.
         Î¤Î± πάσης φÏ�σεως λÏ�ματα, απόβλητα και βιοÏ�ευστα, που θα χÏ�ησιμοποιοÏ�νται ως Ï€Ï�ώτη Ï�λη, θα μεταφέÏ�ονται απ’ όλη την επικÏ�άτεια, και νομοτελειακά θα μετατÏ�έψουν τον εν λόγω χώÏ�ο επεξεÏ�γασιας, σε μια Î±Ï€Î­Ï�αντη «χαβοÏ�ζα»….

    Î— αμιγώς αγÏ�οτική πεÏ�ιοχή, Î¼Îµ τη μοναδική ομοÏ�φιά, σπάνια πεÏ�ιβαλλοντική καθαÏ�ότητα, πλοÏ�σια βιοποικιλότητα, πεντακάθαÏ�ο υδÏ�οφόÏ�ο οÏ�ίζοντα, Î¼Îµ τις βιολογικες καλλιεÏ�γειες και τις συγχÏ�ονες κτηνοτÏ�οφικες μοναδες, δενδÏ�οκαλλιεÏ�γειες,  μελισσοκομεία κλπ, Î¸Î± μετατÏ�απεί, επιστημονικώς επιβεβαιωμένα, ÏƒÎµ Βιομηχανική πεÏ�ιοχή συσωÏ�ευσης βλαβεÏ�ών, Ï�υπογόνων και καταστÏ�οφικών δÏ�αστηÏ�ιοτήτων, Ï„όσο για το πεÏ�ιβάλλον όσο και για την υγεία και την ποιότητα ζωής χιλιάδων κατοίκων των τοπικών διαμεÏ�ισμάτων Î¦Ï…τειων, Παπαδατου, Μπαμπινης, ΜαχαιÏ�ας, ΧÏ�υσοβιτσας, ΠÏ�οδÏ�όμου και ΣκουÏ�τους του Δήμου ΞηÏ�ομεÏ�ου.

        Επιπλέον, η συγκεκÏ�ιμένη πεÏ�ιοχή, που βÏ�ίσκεται στα ÏŒÏ�ια του Î±Ï…τοφυοÏ�Ï‚ δάσους της Βελανιδιάς – με το γνωστό και Ï€Ï�οστατευόμενο από την UNESCO είδος της Βελανιδιάς – με ιστοÏ�ικά και θÏ�ησκευτικά μνημεία ÎºÎ±Î¹ σε δεσπόζουσα θέση το μοναδικό μοναστήÏ�ι της ΙεÏ�ας Μονής Λιγοβιτσιου,θα απαξιωθεί και θα υποβαθμισθεί ακόμη πεÏ�ισσότεÏ�ο.
        Η οποια δÏ�αστηÏ�ιότητα οφείλει να σέβεται  το φυσικό, πολιτιστικό και κοινωνικό πεÏ�ιβάλλον, τις τοπικές οικονομικές δÏ�αστηÏ�ιότητες, για να μην γίνει ο τόπος βοÏ�ά στα ανεξέλεγκτα ιδιωτικά συμφέÏ�οντα.

         Î— απόφαση αυτή δεν εξυπηÏ�ετεί καμία τοπική ανάγκη, δεν δημιουÏ�γεί νέες θέσεις εÏ�γασίας, οÏ�τε συνδέεται με την τοπική παÏ�αγωγή.Αντιθέτως πλήττει ανεπανόÏ�θωτα την τοπική κοινωνια και ολες τις πτυχες της, αφοÏ� η όποια ηλεκτÏ�ική ενέÏ�γεια θα παÏ�άγεται από λÏ�ματα, τυγανελαια και πάσης φÏ�σεως βιοÏ�ευστα αγνώστου Ï€Ï�οελευσεως.

Τα ε�ωτήματα είναι αμείλικτα π�ος την πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΚΑ, κ.κ. Γ. Σταθάκη και Σ. Φαμελλο:
-Γιατί πε�ιφ�ονείτε τη διαφωνία σ�σσωμης της Τοπικής κοινωνίας;
-Γιατί παÏ�αβλέπετε τις ομόφωνες αποφάσεις όλων των φοÏ�έων της αυτοδιοίκησης δηλ. Τοπικου Συμβουλίου Φυτειων, ΔημοτικοÏ� Συμβουλίου ΞηÏ�ομεÏ�ου, Î‘Ï�μόδιας ΕπιτÏ�οπής ΕνέÏ�γειας και ΠεÏ�ιβάλλοντος της ΠεÏ�ιφέÏ�ειας Δυτικής Ελλάδας; 
-Γιατί επιδιώκετε ετσι θελικά να μετατ�έψετε μια αμιγώς αγ�οτική πε�ιοχή σε βιομηχανική ζώνη, όταν υπά�χει η βιομηχανική πε�ιοχή �ΑΒΙΠΕ με έκταση χιλιάδων στ�εμμάτων στο Πλατυγιαλι;
-Γιατί επιμένετε σε μια «δήθεν επένδυση» για την αντιμετώπιση της ανε�γίας στην πε�ιοχή, όταν η μονη θέση απασχόλησης θα είναι ενος(1) φ�λακα-security;
-Γιατί αντίστοιχη άδεια εγκατάστασης Βιο�ευστων, στην πε�ιοχή Θέ�μη της Θεσαλονικης, ανακλήθηκε από π�οηγο�μενο Υπου�γό της κυβέ�νησης του ΣΥΡΙΖΑ (συμπτωματικά επειδή εκεί εκλέγεται ο κ. Φάμελλος;;);
-Γιατί επιμένετε να θεω�είτε τους κατοίκους της πε�ιοχής Ξη�ομε�ου και γενικότε�α της Αιτωλ/νιας πολίτες δε�τε�ης κατηγο�ίας;
-Γιατί επιμενετε να αγνοείτε ότι ήδη στην πε�ιοχή υπά�χουν εκατοντάδες μονάδες φωτοβολταϊκών, ανεμογεννητ�ιών, ενώ εντός του νομου λειτου�γο�ν και αιολικά πά�κα αλλά και τ�ία υδ�οηλεκτ�ικά ε�γοστάσια-από τα μεγαλ�τε�α στην Ελλάδα; Αυτά δεν συμπε�ιλαμβάνονται στις ανανεώσιμες πηγές ενέ�γειας;
-Γιατί επιμένετε στη ζημιογόνα, βλαπτική και καταστ�οφική «πα�αγωγή»από λ�ματα, τυγανελαια και πάσης φ�σεως βιο�ευστα; Μήπως πίσω από τους «δήθεν μικ�οεπενδυτές» υποκ��πτονται άλλα, μεγάλα συμφέ�οντα;

Οι μάσκες έπεσαν ÎºÎ±Î¹ οι μέχÏ�ι Ï‡Î¸ÎµÏ‚ κοινωνικά δίκαιοι και πεÏ�ιβαλλοντικά ευαίσθητοι, αποδείχθηκαν κοινωνικά ανάλγητοι και πεÏ�ιβαλλοντικά αναίσθητοι και αδιάφοÏ�οι.  
          Αυτή η αδιανόητη και καταφανώς Ï€Î±Ï�άνομη απόφαση του Συντονιστή της ΑποκεντÏ�ωμένης Διοίκησης, με την κάλυψη και στήÏ�ιξη της πολιτικής ηγεσίας του ΥΠΕΚΑ, Î´ÎµÎ½ θα πεÏ�άσει. Î— αλαζονεία και η καθεστωτική αντίληψη είναι πάντα κακός συμβουλος στους εκάστοτε κυβεÏ�νώντες.
        Ο λαός της Αιτωλ/νιας έχει και μνήμη και κÏ�ίση, και πολÏ� σÏ�ντομα θα απαντήσει σε όσους τον πεÏ�ιέπαιξαν.

Ανδ�έας Μακ�υπίδης
π. Βουλευτής Αιτωλ/νίας

Άρθρο από:AKARNANIKOPRESS