Την Κυ�ιακή 6 Οκτωβ�ίου θα διεξαχθεί ο 20ος Άκτιος Ημιμα�αθώνιος δ�όμος που θα ξεκινήσει από το αε�οδ�όμιο του Ακτίου, ο αγώνας των 10.010 μέτ�ων που θα ξεκινήσει από τον Άγιο �ικόλαο Βόνιτσας και οι αγώνες 1000 μέτ�ων και 5.050 μέτ�ων.

Όλοι οι αγώνες συγκεντ�ώνουν πολλο�ς αθλητές από τον Δήμο Ακτίου Βόνιτσας αλλά και από Δήμους, όπως η Π�έβεζα , η Λευκάδα , η Αμφιλοχία , το Αγ�ίνιο, το Μεσολόγγι, η Ηγουμενίτσα και η Ά�τας ( υπά�χουν και συμμετοχές από συλλόγους Αθήνας , Πάτ�ας , Ιωαννίνων κ.α )

Ο αγώνας των 5050 μέτ�ων είναι μια καλή ευκαι�ία να γνω�ίσουμε την πόλη της Βόνιτσας και τις ομο�φιές της.

Ο δ�όμος 5.050 μέτ�ων πε�νά από ειδυλλιακές τοποθεσίες. Το Κάστ�ο,το νησάκι της Κουκουμίτσας , το άλσος της Σάλτινης και τον πα�αλιακό δ�όμο της Βόνιτσας .

Είναι μια μεγάλη ευκαι�ία να τ�έξουμε όλοι μαζί με τους φίλους μας και τις οικογένειες σε ένα όμο�φο αγώνα στις 6 Οκτωβ�ίου

Αναλυτική ενημέ�ωση:

Ο αγώνας θα ξεκινήσει στις 08:45 πμ ( εκκίνηση) από την Πλατεία Δημα�χείου (πα�αλία Βόνιτσας) με κατε�θυνση πε�ιμετ�ικά του Κάστ�ου της Βόνιτσας

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν άνδ�ες, γυναίκες ανεξα�τήτου ηλικίας και μαθητές-μαθήτ�ιες Γυμνασίου – Λυκείου (αφο� π�οσκομίσουν κατά την εγγ�αφή τους υπε�θυνη δήλωση γονέα ή κηδεμόνα)

Ο αγώνας θα κατευθυνθεί π�ος την Χώ�α (πε�ιμετ�ικά του Κάστ�ου) στην συνέχεια θα στ�ίψει στο �ψος του Ταχυδ�ομείου της Βόνιτσας π�ος την πα�αλία και αφο� φτάσει στην τ�άπεζα Πει�αιώς θα ακολουθήσει τον πα�αλιακό δ�όμο π�ος την Κουκουμίτσα (θα γίνει ο μισός της Κουκουμίτσας- πε�ιμετ�ικά της αλάνας του νησιο� ) και θα γυ�ίσει στην πα�αλία της Βόνιτσας τε�ματίζοντας στην Πλατεία Δημα�χείου.

Εγγ�αφές για τα 5.050 μέτ�α γίνονται καθημε�ινά από τις 09.00 πμ έως 14.00 μμ στα γ�αφεία του Κέντ�ου Κοινωνικής Μέ�ιμνας και Ανάπτυξης του Δήμου Ακτίου Βόνιτσας στον Παιδικό Σταθμό Βόνιτσας και στο τηλέφωνο 2643022232.

�ο�με�α και β�αχιόλια θα δίνονται το Σάββατο 5 Οκτωβ�ίου στην αίθουσα Δημοτικο� συμβουλίου στο Δημα�χείο Βόνιτσας από τις 18.00 μμ έως τις 22.30 μμ και την ημέ�α του αγώνα στο Δημα�χείο της Βόνιτσας από τις 08.00 πμ έως και τις 08:30 πμ.

Καλο�με τους πολίτες του Δήμου Ακτίου Βόνιτσας να δηλώσουν συμμετοχή για να τ�έξουμε όλοι μαζί για την πόλη μας .

Επίσης καλο�με όλους όσους θέλουν από όμο�ους Δήμους να επισκεφθο�ν την Βόνιτσα στις 6 Οκτωβ�ίου να έ�θουν να τ�έξουν για να γνω�ίσουν τις «όμο�φες γωνιές» της Βόνιτσας .

Ο αγώνας των 5050 μέτ�ων πέ�α από αθλητικός αγώνας είναι και οικογενειακός αγώνας.

The post Άκτιος Δ�όμος 5.050 μέτ�ων – Τ�έχουμε στην Πόλη μας στις 6 Οκτωβ�ίου – Γνω�ίζουμε τις ομο�φιές της Βόνιτσας appeared first on XIROMERO PRESS- XIROMEROPRESS.GR.

Άρθρο από: xiromeropress.gr