Γ�άφει ο Λευτέ�ης Παυλίδης.
Δικηγό�ος.
Ήταν πολλά χ�όνια που το λέγαμε και το ξαναλέγαμε, αλλά ποτέ δεν το κάναμε. Φέτος τον Α�γουστο όμως η ευκαι�ία έκατσε με υπέ�οχη πα�έα και επισκεφτήκαμε επιτέλους το Καστ�ί! Είχαμε ακο�σει πολλά για την τοποθεσία και η πε�ιέ�γεια ήταν μεγάλη, αλλά η απογοήτευση ακόμη μεγαλ�τε�η.

Διαβάστε παÏ�ακάτω την συνέχεια …..

Άρθρο από:ΜΥΤΙΚΑΣ PRESS