Η δημοτική αÏ�χή ÎžÎ·Ï�ομέÏ�ου με πλήÏ�η διαφάνεια, δίνει τη δυνατότητα ÏƒÎµ κάθε δημότη να ακοÏ�σει, όλα όσα συνέβησαν κατά τη διάÏ�κεια της συνεδÏ�ίασης του δημοτικοÏ� συμβουλίου, στις 29 ΣεπτεμβÏ�ίου 2019. 
          Στη συνεδÏ�ίαση ÎµÏ€Î¹ÎºÏ�άτησε ένταση κατά τον οÏ�ισμό των μελών στα νέα Î´Î¹Î¿Î¹ÎºÎ·Ï„ικά συμβοÏ�λια των Î�ομικών ΠÏ�οσώπων…..

ΑΚΟΥΣΤΕ ΤΟ….

…………………………………….     Î�α σας θυμίσουμε ότι στις 29.9.2019, Ï€Ï�αγματοποιήθηκε η συνεδÏ�ίαση του ΔημοτικοÏ� Συμβουλίου ΞηÏ�ομέÏ�ου με τα εξής θέματα:….

ΈναÏ�ξη – Ανακοινώσεις – ΕÏ�ωτήσεις – Τοποθετήσεις – ΠÏ�ο ημεÏ�ησίας διάταξης. (ΑÏ�χή-22:16).
1.-Ο�ισμός Π�οέδ�ου και Εκπ�οσώπων πα�αγωγικών τάξεων στην Δημοτική επιτ�οπή παιδείας του Δήμου Ξη�ομέ�ου. (22:17-25:31).
2.-ΟÏ�ισμός μελών Δ.Σ του Î�.Π.Δ.Δ ‘Σχολική ΕπιτÏ�οπή Σχολείων ΠÏ�ωτοβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου ΞηÏ�ομέÏ�ου’. (25:32-48:53).
3.-ΟÏ�ισμός μελών Δ.Σ του Î�.Π.Δ.Δ ‘Σχολική ΕπιτÏ�οπή Σχολείων ΔευτεÏ�οβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου ΞηÏ�ομέÏ�ου’. (48:54-52:06).
4.-ΟÏ�ισμός μελών Δ.Σ του Î�.Π.Δ.Δ. ‘Πολιτισμός ΠεÏ�ιβάλλον Αθλητισμός Παιδείας και Κοινωνική Ï€Ï�όνοια στο Δήμο ΞηÏ�ομέÏ�ου’. (52:07-55:32).
5.-ΟÏ�ισμός μελών Δ.Σ Î�.Π.Δ.Δ ‘Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο ΞηÏ�ομέÏ�ου’. (55:33-58:27).
6.-ΟÏ�ισμός μελών Δ.Σ Î�.Π.Ι.Δ ‘Κοινωφελής ΕπιχείÏ�ηση Δήμου ΞηÏ�ομέÏ�ου’. (58:28-1:02:16).
7.-Α�ξηση ω�α�ίου ε�γασίας υπαλλήλου Ι.Δ.Α.Χ . (1:02:17-1:04:30).
8.-ΈγκÏ�ιση υποβολής Ï€Ï�ότασης για ένταξη στην ΣΑΕ 055 του ΥΠΕΣ και χÏ�ηματοδότηση του έÏ�γου με τίτλο ‘Αποκατάσταση Οδοποιίας και έÏ�γα αντιπλημμυÏ�ικής Ï€Ï�οστασίας Δήμου ΞηÏ�ομέÏ�ου’. (1:04:31-1:26:02).
9.-ΈγκÏ�ιση υποβολής Ï€Ï�ότασης για ένταξη στην ΣΑΕ 055 του ΥΠΕΣ και χÏ�ηματοδότηση έÏ�γου με τίτλο ‘Κατασκευή δικτÏ�ου Ï�δÏ�ευσης και φÏ�εατίων αποχέτευσης – Ï€Ï�ομήθεια υλικών Ï�δÏ�ευσης και υλικών αντλιοστασίων του Δήμου ΞηÏ�ομέÏ�ου’. (1:26:03-1:54:28).
10.-Αποδοχή και κατανομή ποσο� για λειτου�γικές δαπάνες σχολείων (Γ κατανομή). (1:54:29-1:57:45).
11.-Αναμό�φωση π�οϋπολογισμο� χ�ήσεως 2019. (1:57:46-2:04:15).
12.-ΟÏ�ισμός αντιπÏ�οσώπων του Δήμου για συγκÏ�ότηση ΔΣ του αναγκαστικοÏ� συνδέσμου ‘ΦοÏ�έας ΔιαχείÏ�ισης ΣτεÏ�εών αποβλήτων 3ης ΔιαχειÏ�ιστικής Ενότητας΄. (2:04:16-2:05:52).
13.-Ο�ισμός εκπ�οσώπων Δήμου για συγκ�ότηση Επιτ�οπής Ανέλκυσης, Απομάκ�υνσης και Εξουδετέ�ωσης ναυαγίων ή πλοίων. (2:05:53-2:06:47).
14.-Ο�ισμός εκπ�οσώπων του Δήμου στην γνωμοδοτική επιτ�οπή του ά�θ�ου 3, πα�άγ�αφος 2, του νόμου 2734/1999. (2:06:48-2:08:23).

15.-ΟÏ�ισμός υπολόγων της Ï…Ï€’ αÏ�ιθμ.16817/4-7-1994 ΄ΔΩΡΕΑΣ ΕÎ� ΖΩΗ΄ της Βασιλικής ΛιδωÏ�ίκη το γένος ΠαπαπέτÏ�ου. (2:08:24-τέλος).

Άρθρο από:Xiromeritis.Blogspot.gr