Ο Διοικητής του Γ.Ν. Αιτωλοακαρνανίας και το Διοικητικό Συμβούλιο ευχαριστεί δημόσια τους διευθύνοντες της  εταιρείας ΕΥ.ΓΕ. ΠΙΣΤΙΟΛΑΣ ΑΒΕΕ, Πρόεδρο και Δ/νων Σύμβουλο κ. Αναστάσιο Πιστιόλα, την αντιπρόεδρο κ. Βίκυ Πιστιόλα καθώς και τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την δωρεά μέσων ατομικής προστασίας προς το Νοσοκομείο Αγρινίου.
Επίσης, ευχαριστούμε θερμά τον Δήμαρχο Αγρινίου κ. Παπαναστασίου Γεώργιο που βοήθησε προκειμένω να υλοποιηθεί η τόσο σημαντική  αυτή δωρεά.