ΣΥ�ΕΔΡΙΑΣΕ ΤΟ ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΚΟΙ�ΟΤΗTΑΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ/ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ

Την Ï€Ï�ώτη τακτική συνεδÏ�ίαση Ï€Ï�αγματοποίησε το νέο εκλεγμένο τοπικό συμβοÏ�λιο του χωÏ�ιοÏ� μας. ΠÏ�αγματοποιήθηκε στην αίθουσα του δημοτικοÏ� συμβουλίου του δήμου ΞηÏ�ομέÏ�ου στον Αστακό. Τα θέματα Ï€Ï�ος συζήτηση ήταν τα εξής: Διαβάστε πεÏ�ισσότεÏ�α » Άρθρο από:ΜΠΑΜΠΙÎ�Η ΙÎ�

Αστακός σήμε�α με ισχυ�ή β�οχόπτωση και διακοπές (φωτο�επο�τάζ Τζένη Παπαδημητ�ίου)

ΑΣΤΑΚΟΣ ΠΕΜΠΤΗ 3 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2 0 1 9  ΙσχυÏ�ή βÏ�οχόπτωση  σήμεÏ�α  τον Αστακό τα έντονα καιÏ�ικά φαινόμενα έφεÏ�αν και διακοπή  Ï�εÏ�ματος   σε όλα τα χωÏ�ιά του Δήμου.BLACK AUT(Αποκαταστάθηκε η βλάβη που Ï€Ï�οκάλεσε η ισχυÏ�ή βÏ�οχόπτωση τη διακοπή του ηλεκτÏ�ικοÏ� Ï�εÏ�ματος) Διαβάστε πεÏ�ισσότεÏ�α » Άρθρο από:ΜΠΑΜΠΙÎ�Η ΙÎ�

ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ:Πα�άταση π�οθεσμίας ��θμισης οφειλών έως 31 Δεκεμβ�ίου 2019.

ΑÎ�ΑΚΟΙÎ�ΩΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩÎ�.   Ο Δήμος ΞηÏ�ομέÏ�ου στα πλαίσια του ΦΕΚ. 145Α/30-9-2019 παÏ�. 4, ανακοινώνει τη παÏ�άταση της Ï�Ï�θμιση οφειλών (οι οποίες θα βεβαιωθοÏ�ν μέχÏ�ι και 29.11.2019) σÏ�μφωνα με το Î�. 4611/2019 άÏ�θÏ�ο 110 (ΦΕΚ 73/17-5-2019 τεÏ�χος Α’). Στον ανωτέÏ�ω Î�όμο οÏ�ίζεται ως Ï€Ï�οθεσμία υποβολής των αιτήσεων για την υπαγωγή στη …

Πε�ίληψη διακή�υξης για το έ�γο: «Ανάπλαση πα�αλιακο� μετώπου Αστακο�».

ΕΡΓΟ: «Ανάπλαση παÏ�αλιακοÏ� μετώπου ΑστακοÏ�, ανάδειξη ιστοÏ�ικοÏ� κέντÏ�ου και αισθητική παÏ�έμβαση, ενοποίηση και ανάδειξη των σημαντικών σημείων της πόλης με την κεντÏ�ική πλατεία (Α’ Φάση)». Διαβάστε πεÏ�ισσότεÏ�α » Άρθρο από:ΜΠΑΜΠΙÎ�Η ΙÎ�

Σχόλιο του Δημοτικο� Συμβο�λου Φίλιππου Σαμαλέκου στο Facebook

Ελπίζω Ï„ÏŽÏ�α που τελειώσαμε με τις καÏ�έκλες και τις θέσεις των Ï€Ï�οέδÏ�ων, αντιδημάÏ�χων και τα 3/5 και όλο αυτό το μοίÏ�ασμα της εξουσίας να στÏ�ωθοÏ�με για να λÏ�σουμε και κανένα Ï€Ï�όβλημα στο Δήμο ΞηÏ�ομέÏ�ου και εννοώ Ï€Ï�οβλήματα που αφοÏ�οÏ�ν τους πολλοÏ�Ï‚, γιαυτό άλλωστε μας εξέλεξαν οι πολίτες οι οποίοι έχουν …

Ε�ωτήματα απλών πολιτών επί των ΔΣ των νομικών π�οσώπων του Δήμου Ξη�ομέ�ου

ΕÏ�λογα είναι τα εÏ�ωτήματα που σας δημιουÏ�γοÏ�νται μετά το τελευταίο Δημοτικό ΣυμβοÏ�λιο και την ανάÏ�τηση των σχετικών Ï€Ï�ακτικών της Δημοτικής ΑÏ�χής στο ΔιαÏ�γεια για τον οÏ�ισμό των μελών στα Î�ομικά ΠÏ�όσωπα και εμείς οφείλουμε να τα θέσουμε δημόσια Ï€Ï�ος διεÏ�εÏ�νηση της αλήθειας και για την πλήÏ�η ενημέÏ�ωση των πολιτών. Δεχόμαστε …

Τα ηχογ�αφημένα Π�ακτικά του Δημοτικο� Συμβουλίου ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ στις 29.9.2019

            Η δημοτική αÏ�χή ÎžÎ·Ï�ομέÏ�ου με πλήÏ�η διαφάνεια, δίνει τη δυνατότητα ÏƒÎµ κάθε δημότη να ακοÏ�σει, όλα όσα συνέβησαν κατά τη διάÏ�κεια της συνεδÏ�ίασης του δημοτικοÏ� συμβουλίου, στις 29 ΣεπτεμβÏ�ίου 2019.            Στη συνεδÏ�ίαση ÎµÏ€Î¹ÎºÏ�άτησε ένταση κατά τον οÏ�ισμό των μελών στα νέα Î´Î¹Î¿Î¹ÎºÎ·Ï„ικά συμβοÏ�λια …