ΠαÏ�ουσίαση του βιβλίου του ΔημήτÏ�η Î’.ΑλεξανδÏ�ή με τίτλο: ”Η ΜΑΚΡΥÎ�ΕΙΑ ΣΤΟÎ� ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΑΙΤΩΛΙΑΣ. ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ”ΤετάÏ�τη 16 ΟκτωβÏ�ίου 2019

Η ΠΑÎ�ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡÎ�ΑÎ�ΙΚΗ ΣΥÎ�ΟΜΟΣΠΟÎ�ΔΙΑ (ΠΑÎ�.ΣΥ) ΚΑΙ Η ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΑΙ.Π.ΟΕ)Σας Ï€Ï�οσκαλοÏ�ν στην παÏ�ουσίαση του βιβλίου του ΔημήτÏ�η Î’.ΑλεξανδÏ�ή με τίτλο: ”Η ΜΑΚΡΥÎ�ΕΙΑ ΣΤΟÎ� ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΑΙΤΩΛΙΑΣ. ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ”Έκδοση των Συλλόγων ”Γαβαλιωτών Αθήνας και Π.Ε.Σ.Α.Γ”Την ΤετάÏ�τη  16 ΟκτωβÏ�ίου 2019 και ÏŽÏ�α 19:00 στην αίθουσα Λόγου & Τέχνης στη Στοά …