ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ «ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» ΓΙΑ ΤΗ� ΜΕΓΑΛΗ Α�ΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΤΗ� ΕΚΚΛΗΣΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΙΚΡΟ ΜΑΘΗΤΗ!

Εκ μέÏ�ους της οικογένειας του μικÏ�οÏ� μαθητή θέλουμε να ευχαÏ�ιστήσουμε όλους όσους ανταποκÏ�ίθηκαν στο κάλεσμα για βοήθεια είτε μέσω του συλλόγου είτε ιδιωτικά βάζοντας ο καθένας την βοήθεια του στο λογαÏ�ιασμό του παιδιοÏ� !Επίσης όλους όσους επικοινώνησαν μαζί μας για να τους ενημεÏ�ώσουμε για τον Ï„Ï�όπο που θα Ï€Ï�όσφεÏ�αν την …

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ «ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» ΓΙΑ ΤΗ� ΜΕΓΑΛΗ Α�ΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΤΗ� ΕΚΚΛΗΣΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΙΚΡΟ ΜΑΘΗΤΗ!

Εκ μέÏ�ους της οικογένειας του μικÏ�οÏ� μαθητή θέλουμε να ευχαÏ�ιστήσουμε όλους όσους ανταποκÏ�ίθηκαν στο κάλεσμα για βοήθεια είτε μέσω του συλλόγου είτε ιδιωτικά βάζοντας ο καθένας την βοήθεια του στο λογαÏ�ιασμό του παιδιοÏ� !Επίσης όλους όσους επικοινώνησαν μαζί μας για να τους ενημεÏ�ώσουμε για τον Ï„Ï�όπο που θα Ï€Ï�όσφεÏ�αν την …