Συγκ�οτήθηκαν οι Επιτ�οπές του Πε�ιφε�ειακο� Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας

Στη σÏ�σταση και συγκÏ�ότηση ΕπιτÏ�οπών Ï€Ï�οχώÏ�ησε σήμεÏ�α Πέμπτη 3 ΟκτωβÏ�ίου 2019 το ΠεÏ�ιφεÏ�ειακό ΣυμβοÏ�λιο Δυτικής Ελλάδας κατά την τακτική του συνεδÏ�ίαση. ΣυγκεκÏ�ιμένα, οι παÏ�ατάξεις ενέκÏ�ιναν κατά πλειοψηφία: «ΕπιτÏ�οπή ΠεÏ�ιβάλλοντος και Φυσικών ΠόÏ�ων ΠεÏ�ιφεÏ�ειακοÏ� Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας» με ΠÏ�όεδÏ�ο τον ΑντιπεÏ�ιφεÏ�ειάÏ�χη ΕνέÏ�γειας, ΠεÏ�ιβάλλοντος, Φυσικών ΠόÏ�ων και ΧωÏ�οταξίας ΛάμπÏ�ο ΔημητÏ�ογιάννηκαι τακτικά – …

Π.Δ.Ε.Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Και�ο�

Δημοσιοποιήθηκε από τη Γενική ΓÏ�αμματεία Πολιτικής ΠÏ�οστασίας Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης ΚαιÏ�οÏ�της ΕΜΥ/ΕΜΚ (19/2019) που ισχÏ�ει από σήμεÏ�α Πέμπτη 3 και μέχÏ�ι το Σάββατο 5 ΟκτωβÏ�ίου 2019. ΣÏ�μφωνα με αυτό: Διαβάστε πεÏ�ισσότεÏ�α » Άρθρο από:ΜΠΑΜΠΙÎ�Η ΙÎ�