χριστόδουλος παμπλεκης

Αποφασίστηκε η διοργάνωση συνεδρίου για την ιστορία και την παράδοση της Μπαμπίνης

Τη  διοργάνωση συνεδρίου για την ιστορία και την παράδοση της Μπαμπίνης αποφάσισε ο  Πολιτιστικός Σύλλογος «Χριστόδουλος Παμπλέκης» στην πρόσφατη συνεδρίαση του διοικητικού του συμβουλίου. «ΠΡΑΚΤΙΚΟ Υπ’ αρ. 11/21 Σεπτ. 2021 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ…