ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Δήμος Άκτιου– Βόνιτσας στις 136 περιοχές που ξεκινά ο πολεοδομικός σχεδιασμός

Με αυστηρό χρονοδιάγραμμα έως τον Ιούνιο του 2025 θα προκηρυχθούν άμεσα, μέσω του TΕΕ που αποτελεί την αναθέτουσα αρχή η οποία έχει αναλάβει την αρμοδιότητα και την ευθύνη παρακολούθησης της εξέλιξης όλων των Προγραμμάτων Πολεοδομικού…