ΠΟΙΗΣΗ-ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

Δημοπρατείται το πρῶτο ἔργο τοῦ Ξηρομερίτη μοναχοῦ καί φιλοσόφου Χριστοδούλου Παμπλέκη ΠΑΜΠΛΕΚΗΣ, Χριστόδουλος, ὁ Ἀκαρνάν.

ΠΑΜΠΛΕΚΗΣ, Χριστόδουλος, ὁ Ἀκαρνάν. Ἡ ἀληθής πολιτική, ἥτις διαιρεῖται εἰς διάφορα κεφάλαια ὡς ἐν τῷ πίνακι φαίνεται, χρήσιμα καί ἀναγκαῖα πρός διακόσμησιν καί στολισμόν τῶν εὐγενῶν ἀνδρῶν, διδάσκουσα ἕκαστον οὐ μόνον ἀποφεύγειν τά ἐλαττώματα, καί…