ΠΟΙΗΣΗ-ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

Δημοπρατείται το πρῶτο ἔργο τοῦ Ξηρομερίτη μοναχοῦ καί φιλοσόφου Χριστοδούλου Παμπλέκη ΠΑΜΠΛΕΚΗΣ, Χριστόδουλος, ὁ Ἀκαρνάν.

ΠΑΜΠΛΕΚΗΣ, Χριστόδουλος, ὁ Ἀκαρνάν. Ἡ ἀληθής πολιτική, ἥτις διαιρεῖται εἰς διάφορα κεφάλαια ὡς ἐν τῷ πίνακι φαίνεται, χρήσιμα καί ἀναγκαῖα πρός διακόσμησιν καί στολισμόν τῶν εὐγενῶν ἀνδρῶν, διδάσκουσα ἕκαστον οὐ μόνον ἀποφεύγειν τά ἐλαττώματα, καί…

Περισσότερα