ΠΟΕ ΟΤΑ

Οδηγός Νέων Διοικήσεων Δήμων:Αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού,

Αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού, κατάργηση νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου δήμων, παρακολούθηση επιδόσεων τοπικής αυτοδιοίκησης, οικονομική και διοικητική διαχείριση οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, ευζωία των ζώων συντροφιάς, κατασκευή και αναβάθμιση…

Περισσότερα

Μονιμοποιούνται οι εργαζόμενοι στο “Βοήθεια στο Σπίτι”

Η ΠΟΕ ΟΤΑ χωρίς τυμπανοκρουσίες, μεθοδικά και ελπίζουμε αποτελεσματικά όλο αυτό το χρονικό διάστημα, συνδικαλιστικά αλλά και με την κατάλληλη νομική υποστήριξη, συνέχισε αδιάλειπτα να διεκδικεί την οριστική μονιμοποίηση των εργαζομένων στο «Βοήθεια στο Σπίτι». Προσπάθησε σε συνεργασία…