ΟΣ∆Ε

Παρακαταθήκη για επιπλέον άμεσες ενισχύσεις το 2023 η επόμενη δήλωση ΟΣΔΕ 2022

Η δέσµευση για καινούργιο πρόγραµµα Νέων Αγροτών το 2023, η αναθεώρηση της λειτουργίας του Εθνικού Αποθέµατος και των άµεσων ενισχύσεων στη νέα ΚΑΠ, απαιτούν την προσοχή των παραγωγών αρχής γενοµένης από τις φετινές δηλώσεις ΟΣ∆Ε….

Περισσότερα