Νομικό Πρόσωπο του Δήμου Ξηρομέρου

Ενισχύθηκε σε επιστημονικό προσωπικό το Νομικό Πρόσωπο του Δήμου Ξηρομέρου με την διαδικασία των κατεπειγουσών αναγκών σύμφωνα και με την υπ΄ Αρ.25/2021 απόφαση του Δ.Σ.

Ενισχύθηκε σε επιστημονικό προσωπικό το Νομικό Πρόσωπο του Δήμου Ξηρομέρου με την διαδικασία των κατεπειγουσών αναγκών σύμφωνα και με την υπ΄ Αρ.25/2021 απόφαση του Δ.Σ. Η δαπάνη για τη χρονική περίοδο του  διμήνου (Ιούλιος –Αύγουστος) ανέρχεται σε 4.000 €…

Περισσότερα