Κ.Υ. Μύτικα

6η Υ.ΠΕ : Προμήθεια Ιατρικού Εξοπλισμού για το Κ.Υ. Μύτικα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για τη προμήθεια Ιατρικού Εξοπλισμού προϋπολογισμού 18.500 €. στο Κ.Υ. Μύτικα, αρμοδιότητας της 6ης Υ.ΠΕ ,με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά βάσει τιμής. Ως γνωστό, το νέο κτίριο του Κ.Υ….

Περισσότερα