Κασόλα Αθανάσιο

“Παρ΄ ολίγον”… παρακράτηση Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ) του Δήμου Ξηρομέρου

Στα 119.247,51 € χρέη προς τον ΦΟΣΔΑ Παλαίρου για χρήσεις του 2018 και 2019. Ως γνωστόν στην  Εκτελεστική Επιτροπή του Αναγκαστικού Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών αποβλήτων 3ης Διαχειριστικής Ενότητας Ν. Αιτωλ/νίας συμμετέχουν οι κ.κ. Κασόλας Αθανάσιος,…

Περισσότερα