ΕΚΑΒ Αγρινίου

«SOS» Για Τις Υπηρεσίες ΕΚΑΒ Στην Αιτωλοακαρνανία Εκπέμπει Ο Διασώστης, Βασίλης Καραμάνης

Η έλλειψη οδηγών, που έχει ως συνέπεια την αδρανοποίηση οχημάτων του ΕΚΑΒ, με δραματικά σε μερικές περιπτώσεις αποτελέσματα, παραμένει ένα πρόβλημα που, για πόλεις της Αιτωλοακαρνανίας, αναζητεί την λύση του. Αντ’ αυτής, οι αρμόδιοι αποφάσισαν…


Μέσω Πάτρας θα έρχεται το… «σήμα» στο ΕΚΑΒ Αγρινίου Θα συντονίζει η… Πάτρα

Μέσω Πάτρας θα έρχεται το… «σήμα» στο ΕΚΑΒ Αγρινίου Θα συντονίζει η… Πάτρα Θέμα χρόνου είναι η μεταφορά του τηλεφωνικού κέντρου του ΕΚΑΒ Αγρινίου στην Πάτρα! Ποια προβλήματα θα δημιουργήσει η μεταφορά και τι αναφέρει…