εθνικούς πόρους

Πρώτοι παίρνουν σειρά οι κτηνοτρόφοι για το 7χίλιαρο, εκκρεμεί η τελική έγκριση ΕΕ για επαναφορά του μέτρου

Πρώτοι παίρνουν σειρά οι κτηνοτρόφοι για το 7χίλιαρο, εκκρεμεί η τελική έγκριση ΕΕ για επαναφορά του μέτρου Η πρώτη παρτίδα έκτακτων παρεμβάσεων για την αντιμετώπιση των υψηλών κοστολογίων στο πεδίο της αγροτικής παραγωγής κλείδωσε το…

Περισσότερα