διαδικτυο

Η παραπληροφόρηση & η αντιμετώπιση της με τη μέθοδο (Ποιος-Τι-Πότε)

Η παραπληροφόρηση στο Διαδίκτυο είναι δυνατό να συμβεί με την παρουσίαση διάφορων ψευδών ή αναληθών ή τροποποιημένων πληροφοριών σε ιστοσελίδες, με πιθανό σκοπό την παραπλάνησή μας πάνω σε οποιοδήποτε θέμα. Παραπληροφόρηση συμβαίνει και όταν οι…

Περισσότερα