Απογραφή Αγροτικών Μηχανημάτων

Απογραφή Αγροτικών Μηχανημάτων | Η διαδικασία και τα δικαιολογητικά

Στο κείμενο που ακολουθεί καταγράφεται αναλυτικά η ισχύουσα διαδικασία για την απογραφή των αγροτικών μηχανημάτων, όπως αυτή περιγράφεται στην Υπουργική Απόφαση  Αριθμ. οικ.11337/Γ3Β/2365/2009. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τις Περιφερειακές Υπηρεσίες Απογραφής…

Περισσότερα