απευθείας αναθέσεων

ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ :Νέο ρεκόρ απευθείας αναθέσεων στο Δήμο Ξηρομέρου..

Νέο ρεκόρ απευθείας αναθέσεων στο Δήμο Ξηρομέρου.. Για δημόσιες συμβάσεις κάτω των ορίων οι αναθέτουσες αρχές μπορούν σύννομα να προσφεύγουν και στις διαδικασίες της απευθείας ανάθεσης και του συνοπτικού διαγωνισμού. Η απευθείας ανάθεση διενεργείται από…

Περισσότερα