9 υπολογιστές στα Γυμνάσια του Δήμου ΑΚΤΙΟΥ ΒΟΝΙΤΣΑΣ- (Βόνιτσας 5, Μοναστηρακίου 2, Κατούνας 2) με απόφαση του Υπουργείου Παιδείας

              Με απόφαση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία ανέβηκε στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ με σημερινή ημερομηνία, κατανέμονται σε κάποια σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας, υπολογιστές από δωρεά ιδιώτη.
         Με βάση αυτή την απόφαση το Γυμνάσιο ΒΟΝΙΤΣΑΣ παίρνει 5 υπολογιστές, το Γυμνάσιο ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙΟΥ 2 υπολογιστές και το Γυμνάσιο ΚΑΤΟΥΝΑΣ 2 υπολογιστές.

Δείτε εδώ το επίσημο έγγραφο…

Άρθρο από:ΞηρόμεροNews