6,7 εκατ. ευρώ σε έργα αποκατάστασης στο Λεσίνι

Έρχονται τα έργα αποκατάστασης στο Λεσίνι ενώ η Περιφέρεια εκκίνησε τη διαδικασία για την παρέμβαση των 6,7 εκατ. ευρώ……