5 υπολογιστές στα Γυμνάσια, Αστακού (3) και Κανδήλας (2) με απόφαση του Υπουργείου Παιδείας

 ΑΠΟ MYTIKAS PRESS 

       Με απόφαση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία ανέβηκε στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ με σημερινή ημερομηνία, κατανέμονται σε κάποια σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας, υπολογιστές από δωρεά ιδιώτη.
Με βάση αυτή την απόφαση το Γυμνάσιο Αστακού παίρνει 3 υπολογιστές και το Γυμνάσιο Κανδήλας 2 υπολογιστές.

Δείτε εδώ το επίσημο έγγραφο.

Άρθρο από:ΞηρόμεροNews