4ο Αναπτυξιακό Συνέδριο – Λίμνη Τριχωνίδα: 20-21-22 Μαΐου συζητάμε για την ανάπτυξη που θέλουμε

Με ιδιαίτερη χαρά ανακοινώνουμε την οργάνωση του 4ου Αναπτυξιακού Συνεδρίου Αιτωλοακαρνανίας που θα πραγματοποιηθεί Παρασκευή, Σάββατο, και Κυριακή 20-21-22 Μαΐου 2022 στη Λίμνη Τριχωνίδα στο «Κτήμα Πιθάρι» με τη συνδιοργάνωση των Οργανισμών της Αυτοδιοίκησης:…..