200.000 € από το Υπουργείο Εσωτερικών στο δήμο Ξηρομέρου για έργα ύδρευση

    Μετά από σχετικό αίτημα που κατέθεσε ο δήμος Ξηρομέρου,  εξασφάλισε από το Υπουργείο Εσωτερικών 200.000 ευρώ επιχορήγηση για εκτέλεση εργασιών για την αντιμετώπιση το φαινόμενο της λειψυδρίας .
Η χρηματοδότηση του  ποσού θα γίνει απολογιστικά, σύμφωνα με τη πρόοδο των έργων με παραστατικά των δαπανών που θα υποβάλλονται στο ΥΠΕΣ.

Διαβάστε περισσότερα »

Άρθρο από:ΞηρόμεροNews