2. 912.880 ευρώ με απευθείας αναθέσεις για χωματουργικές εργασίες . Ερωτήματα προς τη Δημοτική Αρχή του Δήμου Ακτίου- Βόνιτσας

ΔΗΜΟΣ ΑΚΤΙΟΥ-ΒΟΝΙΤΣΑΣ

ΔΕΝ ΠΑΕΙ ΑΛΛΟ.
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
από τη σύσταση του μέχρι σήμερα.
Είμαι στη διάθεση κάθε Διοικητικής Αρχής, κάθε Ελεγκτικής Αρχής και κάθε Εισαγγελικής Αρχής.

Γράφει ο Κώστας Θ. Τριαντακωνσταντής
Μαθηματικός
Μέλος της Επιτροπής Διαβούλευσης

Πακτωλός χρημάτων σε χωματουργικές εργασίες με απευθείας αναθέσεις. 2.912.880 ευρώ πληρώθηκαν ……