10ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ – «Η Τέχνη της Χαρακτικής»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας σε συνεργασία με τoν Ζωγράφο και Χαράκτη Μιχάλη Κότσαρη και τον

Πολιτιστικό & Μορφωτικό Σύλλογο το « Αιτωλικό »,

στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης…..