Ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς καί οἱ Ὀθωμανοί τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου

Ἡ ἐποχή μας χαρακτηρίζεται, ἐκτός τῶν ἄλλων, καί γιά τίς θρησκευτικές συγκρούσεις, ἰδίως μεταξύ τοῦ Χριστιανισμοῦ καί τοῦ Ἰσλάμ, καί σέ πολιτικό ἐπίπεδο. Παρά τόν διάλογο πού γίνεται κατά καιρούς μεταξύ τῶν θεολόγων τόσο τοῦ…

Συνεχίστε την ανάγνωση του άρθρου: Ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς καί οἱ Ὀθωμανοί τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου