Ψηφίστηκε το Τεχνικό Πρόγραμμα, ο Προϋπολογισμός και το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης (ΟΠΔ) – Στοχοθεσία, του Νομικού Προσώπου, του έτους 2022.

Σε συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης του 7μελούς Δ.Σ. του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου «Πολιτισμός, Περιβάλλον, Αθλητισμός, Παιδεία και Κοινωνική Πρόνοια στον Δήμο Ξηρομέρου», ψηφίστηκε το Τεχνικό Πρόγραμμα,……