ΧΩΡΙΣ ΒΑΛΙΤΖΑ* Γράφει ο Άρης Μπιτσώρης

  ΧΩΡΙΣ ΒΑΛΙΤΖΑ*  

 Γράφει  ο Άρης Μπιτσώρης 
Ο τίτλος του ¨ΧΩΡΙΣ ΒΑΛΙΤΣΑ¨
μα με πολλές αποσκευές
με μνήμες, θύμησες, ανάσες
από εποχές αλλοτινές……