Χωρίς ιστοσελίδα εδώ και δύο ημέρες περίπου ο Δήμος Ξηρομέρου, χωρίς να γνωρίζουμε τι συμβαίνει. Βρήκαμε στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ μία απ’ ευθείας ανάθεση 21,70 € για ανανέωση συνδρομής ιστοσελίδας, με ημερομηνία 13.5.2019 (δείτε εδώ).

Άρθρο από:ΜΥΤΙΚΑΣ PRESS