Χρόνια πολλά. Χριστός Ανέστη από Κανδήλα Ξηρομέρου.

         

Άρθρο από:Κανδήλα Ξηρομέρου