Χρυσόστομου Πατούλα: Άνθρωπος και πολυδιάστατος άνθρωπος.

Του Δημοσιογράφου – Συγγραφέα
Χρυσόστομου Πατούλα.

Ο κάθε άνθρωπος έχει από τη φύση του οντολογική και ποιοτική υπεροχή έναντι των ζώων. Η υπεροχή του αυτή τον καταξιώνει, όταν στοχεύει σταθερά και δυναμικά προς το νόημα και το περιεχόμενο της αξίας της ζωής και τον υποβαθμίζει, όταν ξεφεύγει με συνείδηση από τα σύνορα του ιδεατού κόσμου.

Διαβάστε παρακάτω την συνέχεια …..