Χρυσόστομου Πατούλα: Άνθρωπος και Αυτογνωσία.

Του Δημοσιογράφου – Συγγραφέα
Χρυσόστομου Πατούλα.

Ο καθένας μας είναι μια προσωπικότητα ανεπανάληπτη και αυτό είναι μια αλήθεια που δεν επιδέχεται αντιρρήσεις. Είναι μια σεβαστή όσο και μεγαλόπρεπη αλήθεια, που πιστοποιεί τη μοναδικότητα του χαρακτήρα της προσωπικότητας και το ιδιαίτερο της ιδιοσυγκρασίας και ψυχοσύνθεσης του ανθρώπου.
Βέβαια, υπάρχουν οι κληρονομικές ιδιότητες που παρουσιάζουν κάποτε και κατά κάποιο τρόπο τάσεις ταυτοσήμου ιδιοσυστασίας μεταξύ δύο ανθρώπων.

Διαβάστε παρακάτω την συνέχεια …..