Χρυσόστομου Πατούλα: Άνθρωπος και αξία.

Του Δημοσιογράφου – Συγγραφέα
Χρυσόστομου Πατούλα.

Ο άνθρωπος έχει αποδεδειγμένη οντολογική και ποιοτική υπεροχή έναντι των ζώων. Η υπεροχή του αυτή που τον καταξιώνει και στεφανώνει κορυφώνεται στο αναντίρρητο γεγονός ότι έχει αν όχι πάντα τουλάχιστον πολλές φορές, σταθερό προσανατολισμό προς το νόημα και το περιεχόμενο της αξίας στη ζωή. Και λέγοντας αξία, εννοώ το αξιολογικό βίωμα δηλαδή την αξία της συνείδησης της ψυχής, εννοούμε το σύνολο των ψυχικών και πνευματικών ιδιοτήτων, οι οποίες συνιστούν τη χρησιμότητα, τη σπουδαιότητα και τη σημασία ενός ανθρώπου και όχι την αξία που ταυτίζεται προς μία ιδιότητα πράγματος, δηλαδή την ποιότητά του.

Διαβάστε παρακάτω την συνέχεια …..